بلوک سیمانی سبک چهارجداره ، نه سوراخ نر و ماده برای مصرف در اسکلت ساختمانها بجای سفال برای سبک سازی و رعایت مبحث 18 و 19 نظام مهندسی ساختمان / در ابعاد عرض 15 ، طول 40 ، ارتفاع 19 سانت ، وزن 7.5 کیلوگرم