مشخصات و مزایای بلوکهای قفل شونده :
– تا 30درصد کاهش قیمت تمام شده در فرآیند دیوارچینی نسبت به سایر مصالح صنعتی و ساختمانی
– اجرای 3برابر سریعتر نسبت به مصالح سنتی
– پرت و هدرروی نزدیک به صفر
– عدم استفاده از ملات ماسه و سیمان
– عایق صوتی بسیار بالا تا 49دسیبل
– عایق حرارتی بسیار بالا تا 13/ 0 کلوین به مترمربع
– مقاومت بسیار بالا در برابر فشردگی
– جذب آب پایین
– عدم نیاز به پوشش سطحی (گچ وخاک)
– مقاوم در برابر زلزله
– سازگاری با محیط زیست

شرکت بروار سازه صدر در راستای مشتری مداری، کلیه افزودنیهای نصب بلوک از قبیل چسب بلوک با پایه سیمان به صورت زودگیر و معمولی و عایق رطوبتی را به مجریان ساختمان ارائه می دهد.