شرکت بروار سازه صدر در سال 1380  با شروع به کار در زمینه مصالح نوین ساختمانی از جمله دیوار و سقف تیغه چینی، دیوارهای حامل و باربر و پوشش های دیواری و سقفی شروع به کار نموده است و در کلیه امور با نیروی متخصص توانسته است تمامی مصالح ساخت با بهترین کیفیت تولید و تکثیر کند.

1 آذربایجان شرقی بناب تقاطع چمران و کارگر نبش پردیس 18
☎ 041-37721310

📠 09144039557